Wymagania systemowe Shopware

Drukuj

Hardware Serwera zależy od liczby artykułów, które mają być oferowane w sklepie oraz użytkownik odwiedzający stronę. 

Minimalne wymagania systemowe: 


System operacyjny z rodziny Linux z serwerem Apache (2.2 lub 2.4) z włączonym modułem mod_rewrite i aktywną opcją pozwalającą na modyfikację ustawień z poziomu pliku .htaccess.
PHP 5.6.4 lub wyższy*
MySQL 5.5 lub wyższy
Możliwość ustawiania zadań Cron
Minimum 4GB wolnego miejsca na dysku twardym


(*) PHP 5.6.0 – 5.6.3 są niekompatybilne z powodu błędu związanego z sesją

Wymagane rozszerzenia PHP:

ctype
curl
dom
hash
iconv
gd (wersja >= 2.0 z obsługą freetype i libjpeg)
json
mbstring
openssl
session
SimpleXML
xml
zip
zlib
PDO/MySQL
PHP OPcache

Jest mocno zalecane sprawdzenie możliwości włączenia PHP OPCache z powodów optymalizacyjnych.

Minimalne wymagania/ Ustawienia PHP

memory_limit > 256M
upload_max_filesize > 6M
allow_url_fopen włączony (Zalecane)

Polecane Ustawienia 

APCu
IonCube Loader w wersji 5.0 lub wyższej (wymagany jeśli chcesz używać komercyjnych zaszyfrowanych pluginów)
Jeśli zamierzasz korzystać z funkcjonalności Shopware ESD jest mocno zalecane skorzystać z Apache mod_xsendfile


Pozostałe wymagania

Wymienione powyżej wymagania odzwierciedlają jedynie minimalne wymagania Shopware. Specyficzne wymagania sprzętowe różnią się w zależności od wielkości i spodziewanego ruchu w Twoim sklepie dlatego trzeba się liczyć z koniecznością dodatkowej konfiguracji serwera. Wtyczki zainstalowane w Twoim sklepie mogą zwiększyć zapotrzebowanie zasobów lub dodać dodatkowe zależności systemowe. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji każdej z wtyczek.

Alternatywne konfiguracje serwera
Powyższe wymagania odzwierciedlają oficjalnie wspieraną i zalecaną konfigurację systemu do uruchomienia Shopware. Możesz jednak uruchomić Shopware na równorzędnych konfiguracjach (Mac OS, nginx, MariaDB itp.). Jednak należy pamiętać, że Shopware nie zapewnia oficjalnego wsparcia dla tych konfiguracji.